™ Veterinària: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Veterinària

La carrera de Veterinària estudia l'estructura i funcions dels animals sans, la seva cria i reproducció, higiene, alimentació i la tecnologia de fabricació i conservació dels seus aliments

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Veterinària a Andalucía
Notes de Tall de Veterinària a Aragón
Notes de Tall de Veterinària a Asturias
Notes de Tall de Veterinària a Canarias
Notes de Tall de Veterinària a Cantabria
Notes de Tall de Veterinària a Castilla y León
Notes de Tall de Veterinària a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Veterinària a Catalunya
Notes de Tall de Veterinària a Com.Valenciana
Notes de Tall de Veterinària a Euskadi
Notes de Tall de Veterinària a Extremadura
Notes de Tall de Veterinària a Galicia
Notes de Tall de Veterinària a Illes Balears
Notes de Tall de Veterinària a La Rioja
Notes de Tall de Veterinària a Madrid
Notes de Tall de Veterinària a Murcia
Notes de Tall de Veterinària a Navarra

Sortides laborals per Veterinària

El veterinari en l'exercici de la seva professió ja no es restringeix a l'àrea de la salut animal, ara té un paper rellevant en els sectors agroindustrial i ramader. Sortides professionals en el sector privat: -Especialistes en Producció Animal i Economia (Direcció d'empreses agropecuàries, piscifactories, Alimentació animal). -Especialistes en Medicina i Sanitat (Clíniques d'animals, Indústria farmacològica, etc.) -Especialistes en Bromatologia i Tecnologia dels aliments (Escorxadors, Intervenció, sanitària d'empreses alimentàries, Indústries càrnies, lleteres, pesqueres). En el sector públic: -Ministeri i Conselleries d'Educació i Ciència (docència i inverstigació). -Ministeri i Conselleries de Comerç (inspectors de duanes i control interior) -Ministeri de Defensa (Veterinari militar). -Ministeris i Conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació (cossos i escales de Veterinaris). -Ministeri i Conselleries de Sanitat i Consum. En la indústria alimentària, explotacions ramaderes, indústries de pinsos compostos, etc. Hi ha oferta d'ocupació pública per a llocs de treball en diferents organismes (Diputacions, Comunitats Autònomes, etc)

Informació sobre la teva universitat