™ Psicopedagogia: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Psicopedagogia

La Llicenciatura en Psicopedagogia capacita per a la funció tutorial, la millora de processos d'ensenyament i aprenentatge, l'evaluació i la reeducació d'alumnes amb necessitats especials.

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Psicopedagogia a Andalucía
Notes de Tall de Psicopedagogia a Aragón
Notes de Tall de Psicopedagogia a Asturias
Notes de Tall de Psicopedagogia a Canarias
Notes de Tall de Psicopedagogia a Cantabria
Notes de Tall de Psicopedagogia a Castilla y León
Notes de Tall de Psicopedagogia a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Psicopedagogia a Catalunya
Notes de Tall de Psicopedagogia a Com.Valenciana
Notes de Tall de Psicopedagogia a Euskadi
Notes de Tall de Psicopedagogia a Extremadura
Notes de Tall de Psicopedagogia a Galicia
Notes de Tall de Psicopedagogia a Illes Balears
Notes de Tall de Psicopedagogia a La Rioja
Notes de Tall de Psicopedagogia a Madrid
Notes de Tall de Psicopedagogia a Murcia
Notes de Tall de Psicopedagogia a Navarra

Sortides laborals per Psicopedagogia

Els llicenciats en Psicopedagogia compliran les funcions que, fins ara, ocupaven els psicòlegs escolars. Aquests professionals es dediquen al mesurament de la intel ligència, classificació topològica, test de personalitat, desajustos i desfasaments escolars. També assessoren en tècniques escolars d'educació i didàctica. Actualment, està sorgint una gran quantitat de gabinets psicopedagògics per tal de realitzar funcions molt variades, com les descrites anteriorment, o fins i tot les d'orientació professional. Sectors: gabinets psicopedagògics. Centres d'ensenyament Principals funcions: Psicologia escolar: mesurament de la intel ligència, classificació topològica, test de personalitat, desajustos i desfasaments escolars. També assessoren en tècniques d'educació i didàctica. Orientació professional. Tècnic en diagnòstic educatiu. Avaluació i disseny de programes. Prevenció i tractament de les dificultats que es presenten en les institucions educatives

Informació sobre la teva universitat