™ Per què vull saber quant val cada assignatura de la Fase Específica de Selectivitat? | Preguntes sobre els exàmens de Selectivitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Totes aquestes dades són aportades per Patatabrava.com, la xarxa social dels universitaris. Registra't ara per conèixer la gent que vindrà amb tu a classe, per demanar recomanacions als teus companys de cursos superiors, o per veure com són els apunts
Entra a Patatabrava.com

Per què vull saber quant val cada assignatura de la Fase Específica de Selectivitat?

Els estudiants que demanin plaça en diferents estudis i universitats, tindran diferents notes d'admissió , que es calcularan en funció de la ponderació (0,1 o 0,2) de les matèries a les que s'ha presentat a la fase específica i que pot variar depenent de la titulació i de la universitat.

Per això, si ja saps què titulació vols estudiar i en quina universitat, el millor és que consultis directament a la universitat que t'interessa les assignatures a les que donen prioritat per a cada Grau. Tingues en compte que una mateixa assignatura, per estudiar el mateix grau, potser no valgui el mateix en una universitat que en una altra.

No oblidis que la teva nota d'admissió a la Universitat incorporarà les qualificacions de les matèries de la Fase Específica (si la fas, perquè recorda que és optativa), només en el cas que aquestes matèries estiguin adscrites a la branca de coneixement del Grau en el que vulguis ser admès.

A continuació podeu consultar les taules de ponderació per a la Fase Específica de la Selectivitat de cadascuna de les universitats que hi ha a Espanya:

COMUNITAT AUTÒNOMA UNIVERSITAT
ANDALUSIA Totes
ARAGÓ Universitat de Saragossa
ASTÚRIES Universitat d'Oviedo
CANTÀBRIA Universitat de Cantàbria
CASTILLA - LA MANXA Universitat de Castilla - la Manxa
CASTILLA I LEÓN Totes
CATALUNYA Totes
COMUNITAT VALENCIANA Totes
EXTREMADURA Universitat d'Extremadura
GALÍCIA Totes
ILLES BALEARS Universitat de les Illes Balears
ILLES CANÀRIES - U. de Las Palmas de Gran Canària: Pendents de publicació

- U. de La Laguna

LA RIOJA Universitat de La Rioja
MADRID Totes
MURCIA - U. de Múrcia

- U. Politècnica de Cartagena

NAVARRA U . Pública de Navarra
PAÍS BASC Universitat del País Basc

Adscripció de les matèries de modalitat de 2n de Batxillerat a les branques de coneixement

A continuació podeu veure a quina branques del coneixement pertanyen cadascuna de les assignatures de modalitat de 2n de batxillerat (font: Ministeri d'Educació)

Matèries de modalitat Branques de coneixement
Anàlisi musical II Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Anatomia aplicada Arts i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciències Socials i Jurídiques

Arts escèniques Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Bilogía Ciències

Ciències de la Salut

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Ciències de la terra i mediambientals Ciències

Ciències de la Salut

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Cultura Audiovisual Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Dibuix artístic II Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Dibuix tècnic II Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Disseny Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Economia Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Economia de l'empresa Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Electrotècnia Ciències

Enginyeria i Arquitectura

Física Ciències

Ciències de la Salut

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Geografia Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Grec II Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Història de la música i la dansa Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Història de l'art Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Història del món contemporani Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Llatí II Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Llenguatge i pràctica musical Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Literatura universal Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Matemàtiques II Ciències

Ciències de la Salut

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Química Ciències

Ciències de la Salut

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Tècniques d'expressió gràfic-conversa Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Tecnologia industrial II Ciències

Enginyeria i Arquitectura

Volum Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

¡IMPORTANT!: Els títols universitaris a què s'accedia des de qualsevol modalitat de Batxillerat, queden adscrits a una branca del coneixement determinada. Aquest canvi d'adscripció ha pogut afectar les expectatives de l'alumnat que cursa, actualment, una modalitat de Batxillerat que encara que tradicionalment quedava adscrita a una branca del coneixement, ja no ho està. Per això, el Ministeri d'Educació va publicar al BOE de 13 de febrer de 2010 l'Ordre EDU7268/2010, que diu el següent:

Incorporació de les matèries de la fase específica per al càlcul de la nota d'admissió:

  1. Per als estudiants que estiguin cursant l'any acadèmic 2009-2010 el segon curs de Batxillerat, que es presenten en l'any 2010 a les proves d'accés a la universitat, i que es vegin afectats pel canvi de adscripció d'un títol universitari a una branca de coneixement, la nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica, independentment que estiguin adscrites, segons l'annex I del Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, a la nova branca de coneixement del títol al qual volen ser admesos.
  2. El que disposa en l'apartat anterior serà únicament d'aplicació als procediments que es celebrin per a l'admissió a les universitats públiques en el curs 2010-2011