™ Història: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Història

La carrera d'Història estudia el procés històric, els seus fonaments ideològics, econòmics, socials i polítics, i les seves manifestacions materials, culturals i artístiques

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Història a Andalucía
Notes de Tall de Història a Aragón
Notes de Tall de Història a Asturias
Notes de Tall de Història a Canarias
Notes de Tall de Història a Cantabria
Notes de Tall de Història a Castilla y León
Notes de Tall de Història a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Història a Catalunya
Notes de Tall de Història a Com.Valenciana
Notes de Tall de Història a Euskadi
Notes de Tall de Història a Extremadura
Notes de Tall de Història a Galicia
Notes de Tall de Història a Illes Balears
Notes de Tall de Història a La Rioja
Notes de Tall de Història a Madrid
Notes de Tall de Història a Murcia
Notes de Tall de Història a Navarra

Sortides laborals per Història

L'ensenyament a tots els nivells era, fins fa poc, la sortida professional més generalitzada: (Primària, ESO, Formació Professional i Universitari). És habitual que els professors d'Història que treballin en l'ensenyament secundari impartisquen també assignatures de Geografia i Art. Actualment, en el món empresarial no és la titulació l'únic que compta a l'hora d'optar per una feina. Les empreses solen valorar una sèrie de factors complementaris que facin possible la integració, amb garanties d'èxit, del nou treballador en l'organització. Entre ells es destaquen: - Característiques personals: sensibilitat social, esperit crític i respecte pels usos i costums socials. - Altres variables: expedient acadèmic, coneixements complementaris, etc. El Historiador té un ampli camp professional en el món editorial, centres d'informació i publicacions, oficines d'informació i turisme, així com en museus, biblioteques i arxius i gestió i conservació del Patrimoni Històric, realitzant una tasca d'investigació i documentació històrica i sociològica . Els llocs oferts per l'Administració Pública a aquests llicenciats es concreten en les oposicions, que solen anar destinades a l'obtenció de llocs de treball relacionats amb l'ensenyament i, sobretot, amb l'activitat realitzada en Museus, Arxius i Biblioteques.

Informació sobre la teva universitat