™ Gestió i Administració Pública: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Gestió i Administració Pública

La carrera de Gestió i Administració Pública forma professionals en la gestió pública de nivell mitjà o mitjà-alt (grup B) per tal que l'Administració guanyi eficàcia i eficiència.

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Andalucía
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Aragón
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Asturias
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Canarias
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Cantabria
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Castilla y León
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Catalunya
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Com.Valenciana
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Euskadi
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Extremadura
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Galicia
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Illes Balears
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a La Rioja
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Madrid
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Murcia
Notes de Tall de Gestió i Administració Pública a Navarra

Assignatures de Gestió i Administració Pública

Sortides laborals per Gestió i Administració Pública

Tècnics d'empreses i tècnics d'activitats turístiques Professionals del dret Empleats de comptabilitat i càlcul de nòmines i salaris Empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris Diplomats i professionals de nivell mitjà en comptabilitat Promotors d'igualtat d'oportunitats per a la dona i altres professionals de suport a la promoció social Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina

Informació sobre la teva universitat