™ Física: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Física

La carrera de Física estudia fenòmens físics i les lleis que els governen. Aplica mètodes matemàtics per a l'anàlisi dels fenòmens en electrònica, magnetisme, òptica i astrofísica

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Física a Andalucía
Notes de Tall de Física a Aragón
Notes de Tall de Física a Asturias
Notes de Tall de Física a Canarias
Notes de Tall de Física a Cantabria
Notes de Tall de Física a Castilla y León
Notes de Tall de Física a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Física a Catalunya
Notes de Tall de Física a Com.Valenciana
Notes de Tall de Física a Euskadi
Notes de Tall de Física a Extremadura
Notes de Tall de Física a Galicia
Notes de Tall de Física a Illes Balears
Notes de Tall de Física a La Rioja
Notes de Tall de Física a Madrid
Notes de Tall de Física a Murcia
Notes de Tall de Física a Navarra

Sortides laborals per Física

Els físics són professionals que poden treballar tant en empreses industrials com en aquelles altres on es requereix un científic, Departaments de Recerca i Desenvolupament, Departaments de Control de Qualitat, Hospitals, etc. Una altra alternativa laboral és l'administració pública, on, a més d'existir convocatòries específiques per a aquests llicenciats, també troben feina en les de caràcter general. Les funcions principals dels Físics són: investigació en matèria de astrofísica i en laboratoris, directors i caps de producció en qualsevol tipus d'empreses; diferents llocs en empreses d'informàtica i consultories informàtiques; tècnic meteoròleg del CSIC i de l'Institut d'Astrofísica de Canàries; tècnic en desenvolupament d'aplicacions informàtiques; tècnic de recerca industrial; tècnic d'estudis de viabilitat de projectes; tècnic de control de qualitat; director, cap i tècnic de laboratori; director, cap i tècnic de R + D; analista de mercat; tècnic estadístic ; director i cap en els departaments i seccions d'estadística, de projectes, de recerca i de productes, i tècnic comercial. Docència preuniversitària i universitària. Els sectors en què es mouen els Llicenciats en Física són: Electrònica, informàtica, comunicacions, medicina, òptica, química i farmàcia principalment

Informació sobre la teva universitat