™ Filologia Hispànica: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Filologia Hispànica

La carrera de Filologia Hispànica aporta una formació filològica general i el coneixement dels aspectes lingüístics, literaris i culturals inherents a la llengua i cultura espanyoles.

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Filologia Hispànica a Andalucía
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Aragón
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Asturias
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Canarias
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Cantabria
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Castilla y León
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Catalunya
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Com.Valenciana
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Euskadi
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Extremadura
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Galicia
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Illes Balears
Notes de Tall de Filologia Hispànica a La Rioja
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Madrid
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Murcia
Notes de Tall de Filologia Hispànica a Navarra

Sortides laborals per Filologia Hispànica

La carrera de Filologia Hispànica es fonamenta en dos pilars bàsics: l'estudi del llenguatge i l'estudi de la sensibilitat artística, manifestada en la literatura. La llicenciatura en Filologia Hispànica ofereix una visió completa de tota la literatura espanyola i hispanoamericana, i proporciona un coneixement exhaustiu de tots els gèneres literaris, així com de les tècniques, característiques i recursos de cada tipus de text. Pel que fa a l'estudi del llenguatge, el filòleg s'encarrega dels problemes lingüístics en totes les seves dimensions, bé sigui en sincronia (fonètica, fonologia, sintaxi, semàntica, gramàtica, pragmàtica ....) o en diacronia, és a dir, de tot el necessari per a la perfecta interpretació, producció i execució de textos, tant orals com escrits. A més, la Filologia està desenvolupant un vessant considerablement pràctica en la lingüística aplicada, que abastaria disciplines com la lexicografia, les investigacions sobre l'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua o sobre la llengua de signes i, sobretot, les relacions entre lingüística i informàtica. Pel que fa a les sortides professionals, la més coneguda és l'ensenyament. El filòleg pot convertir en professor de llengua i literatura a l'ensenyament secundari, però també pot sortir a l'estranger com a professor d'espanyol. També pot optar per la crítica literària. Així mateix, els filòlegs poden convertir-se en lexicògrafs, dedicant-se a la creació de diccionaris, tant monolingües com escolars, i participar també en la macroestructura-i la seva selecció-dels diccionaris bilingües. Una altra de les possibles ocupacions dels filòlegs és la de correctors de textos: aquesta tasca pot ocupar en editorials i, en l'actualitat, en empreses que es dediquen a la creació de portals, diaris ... i qualsevol altra informació que aparegui a Internet. No hem d'oblidar l'auge que estan adquirint les biblioteques virtuals, que també són un altre dels camins pels quals pot optar el llicenciat en Filologia Hispànica. En aquesta mateixa línia s'estan desenvolupant importants investigacions en tot el relacionat amb la lingüística computacional, en què la tasca dels filòlegs és imprescindible.

Informació sobre la teva universitat