™ Enologia: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Enologia

La carrera d'Enologia estudia mètodes i tècniques de cultiu de vinya per a l'elaboració de vins i mostos, la seva anàlisi, emmagatzematge, gestió i conservació

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Enologia a Andalucía
Notes de Tall de Enologia a Aragón
Notes de Tall de Enologia a Asturias
Notes de Tall de Enologia a Canarias
Notes de Tall de Enologia a Cantabria
Notes de Tall de Enologia a Castilla y León
Notes de Tall de Enologia a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Enologia a Catalunya
Notes de Tall de Enologia a Com.Valenciana
Notes de Tall de Enologia a Euskadi
Notes de Tall de Enologia a Extremadura
Notes de Tall de Enologia a Galicia
Notes de Tall de Enologia a Illes Balears
Notes de Tall de Enologia a La Rioja
Notes de Tall de Enologia a Madrid
Notes de Tall de Enologia a Murcia
Notes de Tall de Enologia a Navarra

Sortides laborals per Enologia

Empreses i centres públics com a gestors i experts de màrqueting, pel control de processos en bodega, pel disseny d'instal·lacions als laboratoris de control de qualitat i pel desenvolupament de tècniques de cultiu.

Informació sobre la teva universitat