™ Enginyeria Geològica: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Enginyeria Geològica

L'enginyer en Geologia reuneix elements de Geologia i d'enginyeries extractives. L'estudiant farà nombroses sortides de camp, visites a obres en execució i tècniques i cartografia geològica

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Andalucía
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Aragón
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Asturias
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Canarias
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Cantabria
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Castilla y León
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Catalunya
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Com.Valenciana
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Euskadi
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Extremadura
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Galicia
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Illes Balears
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a La Rioja
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Madrid
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Murcia
Notes de Tall de Enginyeria Geològica a Navarra

Sortides laborals per Enginyeria Geològica

Estudi d'ubicacions d'obres públiques i construccions, incloses les subterrànies, en condicions econòmiques segures i integrades ambientalment. Caracterització geològica-geotècnica del terreny. Investigació, valoració i gestió de les aigües superficials i subterrànies per a un aprofitament integral, racional i sostingut. Restauració, rehabilitació i control de mitjans naturals altament impactats: explotacions mineres, talusos, etc. Disseny de plans de prevenció de riscos geològics naturals o induïts per l'activitat antròpica. Ubicació d'abocadors transitoris o permanents de residus urbans, industrials, tòxics i radioactius. Catalogació i conservació del patrimoni geològic i paleontològic.

Informació sobre la teva universitat