™ En què afecta la LOE a la Selectivitat? | Preguntes sobre els exàmens de Selectivitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Totes aquestes dades són aportades per Patatabrava.com, la xarxa social dels universitaris. Registra't ara per conèixer la gent que vindrà amb tu a classe, per demanar recomanacions als teus companys de cursos superiors, o per veure com són els apunts
Entra a Patatabrava.com

En què afecta la LOE a la Selectivitat?

Per entendre la nova Selectivitat, cal explicar que el nou Batxillerat de la LOE també suposa canvis en els estudis de Batxillerat i la distribució de les matèries.

El nou Batxillerat de la LOE i les seves matèries es distribueixen de la següent manera:

Modalitat de Ciències i Tecnologia:

 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera (Alemany, Anglès, Francès, Italià o Portuguès)
 • Història / Filosofia
 • llengua cooficial de la teva Comunitat Autònoma (en cas que l'hagi)
 • Matèries de modalitat *

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera (Alemany, Anglès, Francès, Italià o Portuguès)
 • Història / Filosofia
 • llengua cooficial de la teva Comunitat Autònoma (en cas que l'hagi)
 • Matèries de modalitat *

Modalitat d'Arts:

 • Arts plàstiques, disseny i imatge:
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera (Alemany, Anglès, Francès, Italià o Portuguès)
 • Història / Filosofia
 • llengua cooficial de la teva Comunitat Autònoma (en cas que l'hagi)
 • Matèries de modalitat *

Arts escèniques, música i dansa:

 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera (Alemany, Anglès, Francès, Italià o Portuguès)
 • Història / Filosofia
 • llengua cooficial de la teva Comunitat Autònoma (en cas que l'hagi)
 • Matèries de modalitat *


* Les matèries de modalitat es distribueixen en les cinc branques de coneixement en què s'agrupen els estudis universitaris:

Arts i Humanitats:

 • Anàlisi Musical II
 • Anatomia Aplicada
 • Arts Escèniques
 • Cultura Audiovisual
 • Dibuix Artístic II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Geografia
 • Grec II
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Història de l'Art
 • Llatí II
 • Llenguatge i Pràctica Musical
 • Literatura Universal
 • Tècniques d'Expressió Gràfic-Plàstica
 • Volum

Ciències Socials i Jurídiques:

 • Economia d'Empresa
 • Geografia
 • Llatí II
 • Literatura Universal
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Ciències:

 • Biologia
 • Ciències de la Terra i el Medi Ambient
 • Física
 • Matemàtiques II
 • Química

Ciències de la Salut:

 • Biologia
 • Ciències de la Terra i el Medi Ambient
 • Física
 • Matemàtiques II
 • Química

Enginyeria i Arquitectura:

 • Ciències de la Terra i el Medi Ambient
 • Dibuix Tècnic II
 • Electrotècnia
 • Física
 • Matemàtiques II
 • Química
 • Tecnologia Industrial


D'aquesta manera, l'examen de la nova Selectivitat tindrà, en la seva fase general (obligatòria) 5 o 6 proves, depenent si la Comunitat Autònoma on es realitza la Selectivitat té altres llengües cooficials.

L'alumne, en el moment de fer la matriculació a la selectivitat, haurà d'indicar:

Per a la fase general de l'examen (de caràcter obligatori):

 • Si s'examina d'Història o de Filosofia
 • De què llengua estrangera es va a examinar
 • De què matèria de modalitat es va a examinar


Per a la fase específica de l'examen de Selectivitat (de caràcter voluntari):

 • De què matèria o matèries de modalitat es vol examinar (aquesta matèria de modalitat, perquè li serveixi per pujar nota, haurà d'estar relacionada amb la branca de coneixement que pertanyi la carrera que vol estudiar.

EXEMPLE : Un alumne que ha cursat la modalitat de Batxillerat de Ciències i Tecnologia i vol estudiar medicina, haurà de realitzar, obligatòriament, la Fase General de l'examen de selectivitat i, a més, podrà pujar nota si es presenta a la fase específica de l'examen de selectivitat, on s'haurà d'examinar de matèries de modalitat relacionades amb la branca de coneixement de les Ciències de la Salut (per exemple, Biologia i Química).