™ Dret: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Dret

La carrera de Dret capacita per la defensa dels interessos de les persones físiques i jurídiques. És fonamental per aconseguir el respecte del poder públic cap als drets fonamentals

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Dret a Andalucía
Notes de Tall de Dret a Aragón
Notes de Tall de Dret a Asturias
Notes de Tall de Dret a Canarias
Notes de Tall de Dret a Cantabria
Notes de Tall de Dret a Castilla y León
Notes de Tall de Dret a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Dret a Catalunya
Notes de Tall de Dret a Com.Valenciana
Notes de Tall de Dret a Euskadi
Notes de Tall de Dret a Extremadura
Notes de Tall de Dret a Galicia
Notes de Tall de Dret a Illes Balears
Notes de Tall de Dret a La Rioja
Notes de Tall de Dret a Madrid
Notes de Tall de Dret a Murcia
Notes de Tall de Dret a Navarra

Sortides laborals per Dret

La carrera de Dret està considerada com una de les més versàtils, de manera que els seus titulats tenen davant seu un conjunt bastant ampli de possibilitats d'ocupació i realització professional, en activitats directament relacionades amb els estudis jurídics que han cursat. La que es considera la sortida "natural" d'aquesta carrera, l'exercici de l'advocacia és una de les opcions per la qual poden decantar els Llicenciats en Dret, ja sigui dedicant-se a l'exercici lliure de la professió d'advocat, ja sigui integrant-se en lloc d'assessoria jurídica en empreses i entitats de la més variada activitat. Una altra professió freqüent derivada d'aquesta llicenciatura és la de procurador dels tribunals. Cal destacar igualment que els Llicenciats en Dret poden optar a altres professions jurídiques, realitzant les corresponents oposicions. Entre les més tradicionals, es poden assenyalar les següents: Notaries, Judicatura, fiscalia, Advocat de l'Estat, Registres, Cossos Diplomàtics, lletrats dels distints organisme públics a tots els nivells de l'Administració: local, nacional, autonòmica o comunitària. Tradicionalment, la carrera de Dret ha vingut sent una de les més sol.licitades pels estudiants, el que donava lloc a una certa massificació de les Facultats de Dret

Informació sobre la teva universitat