™ Com es reclama la nota obtinguda a la nova Selectivitat? | Preguntes sobre els exàmens de Selectivitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Totes aquestes dades són aportades per Patatabrava.com, la xarxa social dels universitaris. Registra't ara per conèixer la gent que vindrà amb tu a classe, per demanar recomanacions als teus companys de cursos superiors, o per veure com són els apunts
Entra a Patatabrava.com

Com es reclama la nota obtinguda en la nova Selectivitat?

Quin és el termini de temps per presentar la sol.licitud de reclamació de l'examen?

El termini per poder reclamar serà de tres dies hàbils, a comptar des de la data de la publicació de les qualificacions.

¿Davant qui es pot reclamar en els exàmens de selectivitat?

Hi ha dues vies per reclamar a la Selectivitat:

1. Davant el President del Tribunal

2. Davant la Comissió Organitzadora de la Selectivitat.

1-Davant del President del Tribunal

A la Selectivitat hi ha un tribunal encarregat de coordinar i supervisar les correccions de les diferents proves de la Selectivitat. Per tant, podràs demanar davant del president del Tribunal una segona correcció (O revisió) de les teves exàmens.

Un cop acceptada la teva sol.licitud, un segon professor, especialista en la matèria sobre la que es basa la teva exercici, passarà a corregir porsegunda vegada teu examen realitzat.

teu nota final de l'exercici serà la mitjana aritmètica entre la primera i la segona correcció (Se sumen les dues notes i es divideix el resultat entre 2).

Què passa si entre la primera correcció i la segona hi ha una diferència de 3 o més punts a la teva qualificació?

En aquest cas, un tribunal diferent del primer farà una segona revisió d'examen.

Finalment, la qualificació obtinguda serà la mitjana aritmètica entre les qualificacions obtingudes en les tres qualificacions (se sumen les tres notes i es divideix el resultat entre 3).

Aquest procés s'efectua en un termini màxim de cinc dies hàbils (no es tenen en compte ni caps de setmana ni festius).

Es pot recórrer la nota de la revisió pel Tribunal?

Un cop t'han revisat el mateix examen (procés de doble correcció), podràs demanar una segona revisió davant la Comissió Organitzadora de la Selectivitat.

El termini per sol.licitar aquesta segona revisió és de cinc dies hàbils a comptar de la publicació de la nova nota adjudicada.

2-Davant la Comissió Organitzadora de la Selectivitat

Una segona via per reclamar la nota en l'examen de Selectivitat és la de dirigir directament a la Comissió Organitzadora.

En aquest cas, la decisió presa per la Comissió Organitzadora és definitiva i no podràs demanar una segona revisió d'examen. Només et quedarà lliure la via judicial per reclamar la teva nota.

Com reclamar la nota adjudicada per la Comissió Organitzadora?

La decisió presa per la Comissió Organitzadora posa fi al procediment administratiu. És a dir, no podràs reclamar aquesta nota davant cap altra institució o organisme.

D'aquesta manera, si no estàs d'acord amb la nota de la Comissió Organitzadora, només et queda la via judicial (jutges i tribunals) per reclamar la nota de la teva prova de Selectivitat.