™ Com es calcula la nota mitjana de les PAAU amb la nova Selectivitat? | Preguntes sobre els exàmens de Selectivitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Totes aquestes dades són aportades per Patatabrava.com, la xarxa social dels universitaris. Registra't ara per conèixer la gent que vindrà amb tu a classe, per demanar recomanacions als teus companys de cursos superiors, o per veure com són els apunts
Entra a Patatabrava.com


Com es calcula la nota mitjana de les PAAU amb la nova Selectivitat?

En aquest apartat, hi ha distingir si fas únicament la fase general de la nova Selectivitat o si, a més de la fase general, fas la fase específica de la nova Selectivitat.

Si només fas la fase general de la Selectivitat:

A la nota final de les PAAU es té en compte en un 40% la nota de l'examen de la fase general de la nova Selectivitat i en un 60% la nota de l'expedient acadèmic del Batxillerat

Exemple : En l'examen de Selectivitat has tret un 5 i el teu mitjana de Batxillerat és de 6. La teva nota mitjana de les PAAU serà de 5,6.

Per fer el càlcul de la teva nota mitjana fes el següent: multiplica per 0,4 la teva nota de Selectivitat i multiplica per 0,6 el teu nota mitjana de Batxillerat. Suma els dos resultats i obtindràs el teu nota mitjana. En l'exemple anterior: (0,4 · 5) + (0,6 · 6) = 5,6Si fas la fase general i la fase específica de la Selectivitat:

En aquest cas, hauràs, en primer lloc, fer el càlcul de la teva nota de les PAAU tenint en compte únicament les fase general de la nova Selectivitat.

A la nota final de les PAAU es té en compte en un 40% la nota de l'examen de la fase general de la nova Selectivitat i en un 60% la nota de l'expedient acadèmic del Batxillerat.
Tot seguit, suma la nota obtinguda en la fase específica de la nova Selectivitat.

Exemple:
Nota mitjana de la fase general: 5
Nota mitjana de Batxillerat: 6
Nota de la fase específica: 2,35
Nota de les PAAU sense tenir en compte la fase específica: (0,4 · 5) + (0,6 · 6) = 5,6
Nota de les PAAU tenint en compte la fase específica: 5,6 + 2,35 = 7,95

Per tant, la nota d'accés a la Universitat és de 7,95

Recorda que aquesta nota té una validesa de 2 anys, ja que la nota obtinguda en la fase específica només es té en compte durant dos anys. La nota obtinguda en la fase general té una validesa indefinida.

Recorda que puguis accedir a la Universitat, la teva nota mitjana de les PAAU ha de ser igual o superior al 5.