™ Com es calcula la nota de la fase general a la nova Selectivitat? | Preguntes sobre els exàmens de Selectivitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Totes aquestes dades són aportades per Patatabrava.com, la xarxa social dels universitaris. Registra't ara per conèixer la gent que vindrà amb tu a classe, per demanar recomanacions als teus companys de cursos superiors, o per veure com són els apunts
Entra a Patatabrava.com

Com es calcula la nota de la fase general a la nova Selectivitat?

En la nova Selectivitat, la qualificació global de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels 4 o 5 exàmens de la fase general que s'hagi realitzat.

Per a això, suma totes les notes i divídela entre el nombre d'exàmens realitzats en la fase general. Aquesta serà la teva nota mitjana.

Exemple:

Filosofia: 6
Anglès: 8
Llengua Espanyola: 5
Física: 4

(6 +8 +5 +4) / 4 = 5,75