™ Com es calcula la nota de la fase específica en la nova Selectivitat? | Preguntes sobre els exàmens de Selectivitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Totes aquestes dades són aportades per Patatabrava.com, la xarxa social dels universitaris. Registra't ara per conèixer la gent que vindrà amb tu a classe, per demanar recomanacions als teus companys de cursos superiors, o per veure com són els apunts
Entra a Patatabrava.com

Com es calcula la nota de la fase específica en la nova Selectivitat?

En la nova Selectivitat, la qualificació global de la fase específica s'obté de la ponderació de notes dels exàmens de la fase específica que hagis realitzat.

El sistema d'avaluació de la fase específica és el següent:

Cada matèria s'avalua de forma independent i es considera superada amb una nota mínima de 5.

La qualificació obtinguda en cada matèria es multiplica per 0,1, sempre que l'examen realitzat hagi estat superat amb una nota mínima de 5.

Les universitats poden elevar aquest paràmetre fins 0,2 en aquelles matèries que considerin més importants d'acord amb els estudis que es volen cursar. A l'inici del curs escolar, les Universitats hauran un llistat amb els paràmetres de ponderació de les notes.

Si es realitzen més de dos exàmens en la part específica, només es tindran en compte les dues millors notes obtingudes.

Cal tenir en compte que només s'incorporaran les qualificacions de la passada específica només en el cas que estiguin vinculades a la branca del coneixement dels estudis que es vulguin cursar.

Exemple :

A la part específica obtens els següents resultats:

Economia d'Empresa: 8
Geografia: 7,5
Literatura Universal: 6

1-Només es tindran en compte les dues millors notes (8 i 7,5).
2-La Universitat a la qual optes ha valorat Economia d'Empresa amb un 0,2, mentre que Geografia només la valora amb 0,1.
3-Es multipliquen les notes obtingudes per la ponderació que en fa la Universitat en cada cas.
4-Per tant, les teves notes a la part específica són les següents:

Economia d'Empresa: 1,60 (8.0, 2)
Geografia: 0,75 (7,5 ° 0,1)
Total: 2,35

D'aquesta manera, al teu nota obtinguda en les PAAU (no en la fase general!) podràs afegir la nota obtinguda en la fase específica.

La fase específica s'utilitza per pujar nota, mai per baixar.

Les notes obtingudes en la fase específica tenen una validesa de 2 anys.