™ Ciències del Mar: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Ciències del Mar

La carrera de Ciències del Mar estudia diferents aspectes biològics, geològics, hidrològics, geogràfics i jurídics des d'una perspectiva global i ecològica

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Ciències del Mar a Andalucía
Notes de Tall de Ciències del Mar a Aragón
Notes de Tall de Ciències del Mar a Asturias
Notes de Tall de Ciències del Mar a Canarias
Notes de Tall de Ciències del Mar a Cantabria
Notes de Tall de Ciències del Mar a Castilla y León
Notes de Tall de Ciències del Mar a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Ciències del Mar a Catalunya
Notes de Tall de Ciències del Mar a Com.Valenciana
Notes de Tall de Ciències del Mar a Euskadi
Notes de Tall de Ciències del Mar a Extremadura
Notes de Tall de Ciències del Mar a Galicia
Notes de Tall de Ciències del Mar a Illes Balears
Notes de Tall de Ciències del Mar a La Rioja
Notes de Tall de Ciències del Mar a Madrid
Notes de Tall de Ciències del Mar a Murcia
Notes de Tall de Ciències del Mar a Navarra

Sortides laborals per Ciències del Mar

El perfil professional del Llicenciat en Ciències del Mar es recull en les II Jornades de Ciències i Tecnologies Marines (1994) on es va posar de manifest la transcendència socioeconòmica i laboral del medi marí en les seves diverses vessants: explotació i gestió de recursos, contaminació, infraestructures , comunicacions, oci, investigació científica o en la qualitat de vida en general. La preocupació recent sobre processos globals i el valor en alça de la qualitat ambiental, potser siguin, juntament amb la necessitat d'un ús racional dels recursos marins, els factors que més apressen especialistes d'aquests camps. Les característiques ideals del perfil del professional en Ciències del Mar serà tan variat com pot ser el propi mercat emergent a què va dirigit i com demani el ràpid desenvolupament científic, social i legal del mateix. Entre aquestes activitats podem assenyalar. - Planificació, ordenació i gestió del litoral. - Protecció i conservació de l'ambient marí (esculls artificials, parcs i reserves marines). - Contaminació i control de qualitat de les aigües marines. - Estudis d'avaluació d'impacte ambiental. - Determinació i avaluació de processos oceanogràfics dinàmics del medi marí (onatge, marees, corrents, sedimentologia, canvi climàtic, etc.). - Avaluació i gestió de recursos pesquers. - Investigació, control i gestió en aqüicultura. - Productes derivats de la pesca i aqüicultura, indústria conservera. - Patologia, nutrició, genètica, farmacologia i veterinària marines. - Complement en l'enginyeria litoral i oceànica, plantes potabilitzadores. - Avaluació, explotació i gestió de recursos no vius. - Tecnologies marines (teledetecció, sensors, ROVs, tractament de dades). - Turisme, oci, criteris de qualitat, legislació, vigilància i control del medi marí. - Empreses de consultoria. - Departaments en les administracions central i autonòmiques (Pesca, Foment, Medi Ambient, Turisme, Cultura, Educació i Ciència, Indústria i Comerç). - Organismes internacionals (FAO, OMI, PNUMA, UNESCO). - Docència (a nivell universitari o formació professional) i investigació en qualsevol dels apartats anteriors.

Informació sobre la teva universitat