™ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

La carrera de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport forma professionals en qualsevol disciplina esportiva: com practicar-la, reglament i tècniques especialitzades

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Andalucía
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Aragón
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Asturias
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Canarias
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Cantabria
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Castilla y León
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Catalunya
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Com.Valenciana
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Euskadi
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Extremadura
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Galicia
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Illes Balears
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a La Rioja
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Madrid
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Murcia
Notes de Tall de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Navarra

Assignatures de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Sortides laborals per Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Els titulats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport desenvolupen la seva activitat professional en la docència, en la recreació i l'oci, en la competició, en el rendiment esportiu i en la gestió i administració de l'esport. Aquests estudis capaciten per a l'ensenyament i organització de l'esport i per a l'exercici de la medicina esportiva Aquests professionals poden optar a places de professor en centres d'ensenyament mitjà, Formació Professional i Batxillerat, així com en l'àmbit de l'educació especial de disminuïts físics o psíquics. Els Poliesportius municipals, equipaments esportius, equips esportius, clubs, gimnasos i piscines també necessiten aquests professionals, tant per a les tasques d'entrenament com per a les de gestió. A aquestes, cal sumar les funcions de monitor de tot tipus d'esports, entrenador, jutge esportiu i assessor esportiu de clubs. Perfil del títol de Llicenciat en Activitat Física i Esport Capacitat per al'exercici de funcions de planificació, organització i conducció d'activitats d'educació física i esport recreatiu. Capacitat per a la recerca permanent en el camp de les ciències de l'activitat física i l'esport. Capacitat per a l'ús de tecnologia moderna en el processament i producció d'informació de l'àrea. Capacitat per a la utilització de les activitats físiques i l'esport en funció de millorar la qualitat de vida. Coneixement de les diferents realitats socials, de les persones i dels diferents àmbits de vida per propendir al manteniment de l'equilibri ecològic i psicosocial a través de l'activitat física i l'esport. Coneixement per a realitzar activitats físiques i esportives en diferents espais naturals amb cura dels ecosistemes i del medi ambient. Formació humanística per integrar-se en la cultura a partir de l'adquisició de valors compromesos en l'elevació de la qualitat de vida pròpia i de la comunitat.

Informació sobre la teva universitat