™ Biologia: notes de tall per entrar a estudiar a la universitat
la xarxa social dels universitaris, presenta:

Notes de tall de les Universitats

Carrera: Biologia

La carrera de Biologia classifica els éssers vius i vetlla per la inoqüitat d'insecticides, antibiòtics i vacunes. Analitza les aigues de consum i procura la conservació de la natura.

Selecciona una comunitat autònoma

Notes de Tall de Biologia a Andalucía
Notes de Tall de Biologia a Aragón
Notes de Tall de Biologia a Asturias
Notes de Tall de Biologia a Canarias
Notes de Tall de Biologia a Cantabria
Notes de Tall de Biologia a Castilla y León
Notes de Tall de Biologia a Castilla-La Mancha
Notes de Tall de Biologia a Catalunya
Notes de Tall de Biologia a Com.Valenciana
Notes de Tall de Biologia a Euskadi
Notes de Tall de Biologia a Extremadura
Notes de Tall de Biologia a Galicia
Notes de Tall de Biologia a Illes Balears
Notes de Tall de Biologia a La Rioja
Notes de Tall de Biologia a Madrid
Notes de Tall de Biologia a Murcia
Notes de Tall de Biologia a Navarra

Sortides laborals per Biologia

Les carreres de Ciències en general, i la de Ciències Biològiques en particular, tenen un ampli i marcat contingut experimental. Els coneixements més extensos del biòleg sobre la complexitat dels ésses i sistemes vius i les seves aplicacions es valoren cada vegada més pels altres professionals. A causa de la importància creixen que han adquirit els problemes ambientals al món, el paper del biòleg està progressivament més orientat a la resolució de problemes pràctics, on els coneixements sobre la vida com a processos són fonamentals. Aquest nou paper del biòleg i la seva relació amb enginyers, sociòlegs, economistes, metges, etc, ha modificat les seves perspectives professionals fins al punt que cada vegada més biòlegs utilitzen la seva formació bàsica com el millor substrat per arribar a una especialització. En aquesta línia, hi ha cursos d'especialització, de postgrau, beques en empreses i centres d'investigació, nacionals i estrangers, on desenvolupar una carrera com a biòleg. Tradicionalment la sortida més freqüent per als llicenciats en biologia ha estat la docència: ESO (Ensenyament Secundari Obligatori), Batxillerat i Universitat. A l'actualitat, hi ha cada vegada més possibilitats de treballar en problemes ambientals amb gran importància social i econòmica, entre els quals destaquen: - Assessoria en Estudi d'Impacte Ambiental, Estudis Cinegètics, Estudis Ambientals, Paisatgisme, Restauració del Medi Natural i Auditoria Ambiental. - Control, Producció, Transformació, Manipulació i Identificació de productes Biològics. - Control en el processat industrial d'Aditius alimentaris, Pesticides i Fitosanitaris, Fàrmacs, Productes Químics i Cosmètics. - Aspectes sanitaris relacionats amb Anàlisis Clíniques, Microbiologia i Parasitologia, Immunologia, Bioquímica Clínica, Genètica i Planificació Familiar, Nutrició, Dietètica, Tractaments Fitosanitaris, Salut Pública, Seguretat i Higiene a la Feina i Toxicologia. - Anàlisi i control de qualitat relacionat amb Productes alimentaris, Contaminació Atmosfèrica, Residus sòlids, Aigües, Sòls i Materials. - Explotacions i producció en Pesca, Agricultura, Ramaderia, Silvicultura, Aqüicultura (aigües continentals/marines), Estabularis i Vivers. Igual com en Medicina, a la Biologia hi ha la possibilitat d'accedir a hospitals públics, mitjançant una especialització que s'obté després de la realització de quatre anys d'estudi: és el BIR (Biòlegs Interns Residents), equivalent al MIR en Medicina. Les convocatòries de places apareixen anualment al B.O.E.

Informació sobre la teva universitat